Vooraankondiging ledenvergadering

Geachte heer/mevrouw,

Op maandag 20 juni a.s. van 17:30 – 20:00 uur vindt in Pakhuis Noorderhaven (Lijmerij 23) de ledenvergadering van de VCOZ plaats.

Wilt u deze datum alvast in uw agenda noteren?agenda

Onderwerpen voor de vergadering zijn:

  • Wijziging bestuurssamenstelling en benoeming.
  • Een toelichting op de te volgen koers voor de VCOZ:
    • Op dit moment is de VCOZ niet in staat om een relevante financiĆ«le bijdrage te leveren aan Binnenstad Management Zutphen, verder is er behoefte aan professionalisering van de VCOZ teneinde de belangen van pandeigenaren op een goede manier te vertegenwoordigen. Daarom wordt gezocht naar mogelijkheden om meer middelen te genereren, hierbij wordt gedacht aan een BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) of Onroerendezakenbelasting (OZB). Een BIZ zou vooralsnog alleen voor pandeigenaren bedoeld zijn. Ondernemers betalen reclamebelasting. Het bestuur van de VCOZ informeert u hierover.
    • Het plan is om wijzigingen door te voeren in de bestuurssamenstelling om efficiĆ«nter te kunnen werken, zo zal een compact dagelijks bestuur worden ingesteld en is het plan om met straatvertegenwoordigers te gaan werken.
  • Update website en nieuwe site Start je zaak of winkel in Zutphen.
  • De binnenstad manager, Remco Feith, vertelt over actuele ontwikkelingen in de Binnenstad, zoals leegstand en hoe hiermee om te gaan, passanten tellingen en de eerste ervaringen met de kaart van Zutphen.

U wordt vanaf 17:30 uur welkom geheten met soep en een broodje.

De vergaderstukken ontvangt u zo spoedig mogelijk van ons.

Wij hopen u 20 juni te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Rico ten Hag (voorzitter VCOZ)