Verzoek om input voor expertmeeting horeca onderzoek gemeente Zutphen

Van Spronsen & Partners horeca-advies is in opdracht van de gemeente Zutphen bezig met de ontwikkeling van een visie op de horeca. De uitkomsten van het onderzoek zullen in 2017 worden vertaald in een nieuw horecabeleid. Dit onderzoek richt zich niet alleen op het centrum, maar ook op ontwikkelingsgebieden als Noorderhaven en de IJsselkade, de woonwijken en Warnsveld. Binnen dit traject worden diverse meetings georganiseerd, met horeca-ondernemers, bewoners en overige instanties/personen die met name belangen hebben in de binnenstad. De VCOZ is voor deze laatste groep uitgenodigd om deel te nemen aan een meeting over de relatie van de activiteiten van de genodigden met het belang van de horeca en naar de visie op de situatie nu en die van ‘morgen’.

Graag ontvangen wij uw input voor deze meeting via het contactformulier op onze site!

HORECA logo-final-HI