Uitnodiging themabijeenkomsten in het kader van de Week van de Rechtspraak

Week van de Rechtspraak banner

Vanaf maandag 5 september 2016 vieren alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland de Week van de Rechtspraak. Dit jaar staat de week in het teken van het thema ‘De rechter tussen staat en straat’. Door het hele land worden zogenaamde ‘publieksacademies’ georganiseerd waarmee de rechtspraak laat zien hoe rechters tot beslissingen komen en hoe het recht werkt.

De wereld van het recht kan soms lastig te begrijpen zijn, vol moeilijke woorden en ingewikkelde procedures. Tijdens de Week van de Rechtspraak wordt op een normale, begrijpelijke manier uitgelegd wat de Rechtspraak doet. Rechtbank Gelderland en gerechtshof Arnhem – Leeuwarden organiseren daarom samen twee themabijeenkomsten op dinsdagavond 6 september 2016: 1. Wat zijn mijn rechten als (ver)huurder? en 2. Ondernemers en misdaad.

Het persbericht en de uitnodigingen zijn hieronder te vinden.

Persbericht themabijeenkomsten

Uitnodiging themabijeenkomst wat zijn mijn rechten als verhuurder

Uitnodiging themabijeenkomst Ondernemers en misdaad