Stadscafé Zutphen – decor of dynamiek?

Het stadscafé is een activiteit van Architectuurcentrum Rondeel in Deventer op initiatief van een aantal ondernemers in de architectuur en ruimtelijke ordening in Zutphen en Warnsveld. Op 18 november jl. organiseerde het stadscafé een goed bezocht open debat in Pakhuis Noorderhaven over de binnenstad van Zutphen: ‘Decor of dynamiek?’.

Eduard Plate, specialist vestigingsbeleid en retailmanagement uit Zwolle hield een inleiding en gaf daarna het woord aan Hendrik Haafkens van de gemeente Zutphen, hij benoemde de ontwikkelingen rondom wonen boven winkels.  De gemeente werkt graag mee aan initiatieven op dit gebied (dit kan ook in een collectief) met b.v. subsidieregelingen of door regelgeving te versoepelen. Inmiddels is ook wonen achter winkels een thema. Bij transformatieproblematiek in de brede zin, kan de gemeente assisteren.

Innovatief ondernemerschap
Binnenstadsmanager, Remco Feith, gaf een toelichting op de Kaart van Zutphen, deze kaart publiceerde de VCOZ al eerder op haar site. Het gaat hierbij om identificatie van gebieden in de binnenstad waar ruimte is voor conversie: van woning naar winkel, van winkel naar horeca enz.. Hij noemde een aantal moderniserende winkeliers: Binorm (webshop), John en Nina (juice bar) en Ton Westerik Lichtmeesters. Voorbeelden van innovatieve ondernemers die de mogelijkheid moeten krijgen (ook als het gaat om het bestemmingsplan) om te moderniseren. Er is veel gaande in retail. Verder werd aandacht gevraagd voor andere invullingen in panden dan winkels, gedacht kan worden aan ambachten, ZZP-ers en diensten. De aanwezigen kwamen er niet uit of straks meer of minder leuke winkels in Zutphen zullen zijn.

Continuïteit
Wethouder Bosch sloot af met een betoog over mooie ontwikkelingen op de Mars en de doorgangen.Ook voor de komende 10 jaar zullen plannen gemaakt moeten worden om continuïteit te bieden om om te voldoen aan de eisen van de tijd. We zullen gezamenlijk bezig moeten blijven.

Een interessante avond, zeker ook voor pandeigenaren. Met dank aan het Architectuurcentrum.

Bestuur VCOZ

Wonen boven winkels gemeente Zutphen (pres. stadscafé)