Nieuws vanuit Binnenstadsmanagement Zutphen

Logo BMZ

Binnenstadsborrel met inhoud:

Op dinsdag 10 januari vanaf 18:00 uur houdt ondernemend Zutphen uit de binnenstad de Nieuwjaarsborrel 2017 bij het Volkshuis. Naast dat we proosten op een succesvol 2017, wordt stilgestaan bij drie onderwerpen:

  • passantentellingen en de mogelijkheden voor uw bedrijf en straat;
  • nieuwe routes in de binnenstad;
  • de Hanzedagen 2017, een evenement met ruim 200.000 bezoekers in de regio.

Voor een broodje en een kop soep wordt gezorgd.

Leegstandsverordening:

Samen met de gemeente Zutphen is Binnenstadsmanagement de mogelijkheden aan het onderzoeken om met behulp van een leegstandsverordening leegstand in de binnenstad te lijf te gaan. Niet om meer regels te creëren, maar veel meer om het gesprek tussen pandeigenaar en gemeente tot stand te brengen. In dit gesprek zullen beide partijen moeten aangeven welke inspanningen ze hebben gedaan en gaan doen om het pand weer gevuld te krijgen. Dat kan door aanpassing van de bestemming, een andere huurprijs, de aanpassing van de pui en met hulp van een subsidie mogelijkheid etc.. Boetes en dergelijke zijn vooralsnog niet aan de orde. Het gaat nu om het gesprek met een verplichtend karakter.

BIZ-binnenstad:

Een BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) is een instrument voor ondernemers en eigenaren om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van in dit geval een winkelgebied om te slaan over alle gebruikers en/of eigenaren van het vastgoed. Op dit moment gebeurt dit door het heffen van reclamebelasting aan alleen huurders in de binnenstad van Zutphen. Echter, reclamebelasting zal (hoogst waarschijnlijk) verdwijnen door veranderende (landelijke) wetgeving. Een goed moment om aan de hand van een nieuw instrument ook pandeigenaren hierin te betrekken. Voor Zutphen wordt nu eerst onderzocht of dit instrument überhaupt een goed instrument is. Er moet ervaring worden opgedaan in zowel het vinden van draagvlak voor het fonds als ervaring in mogelijke uitgaven vanuit het fonds. Winkelcentrum Dreiumme heeft gevraagd te mogen fungeren als pilot. Deze wordt in 2017 gestart en daarna wordt beoordeeld of dit instrument ook ingezet kan worden in het centrum van Zutphen.