Nieuws vanuit Binnenstadsmanagement Zutphen

Gratis parkeren op vrijdagavond:

Om het bezoek aan de koopavonden op vrijdagavond te stimuleren delen ondernemers die reclamebelasting betalen vanaf 6 november parkeerkaarten uit waarmee bezoekers in de periode van november tot maart, een keer gratis kunnen parkeren.

artikel gratis parkeren

Keurmerk veilig ondernemen:

Door middel van dit keurmerk wordt geprobeerd om Zutphen veiliger en mooier te maken. Er zijn verbeterpunten benoemd, o.a. als het gaat om het verwijderen van graffiti, minder fietsoverlast, meer fietsparkeerplekken, minder winkelcriminaliteit en betere verlichting. Onderzocht wordt of graffitiverwijdering en ledverlichting collectief kunnen worden ingekocht. Als het keurmerk wordt verleend, kunnen ondernemers korting krijgen op de inboedelverzekering.

keurmerk veilig ondernemen

Kaart van Zutphen:

Op 14 december a.s. (deze datum is nog niet definitief) komt de Kaart van Zutphen aan de orde tijdens een gemeenteraadsvergadering. Het is de bedoeling dat de Kaart richting gaat geven aan toekomstig te wijzigen bestemmingsplannen en een impuls gaat geven aan de 18 gebieden die in de Kaart benoemd zijn. Dit geldt met name voor gebieden die in het kader van een compacte stad getransformeerd moeten worden, dus als er van functie veranderd moet worden.

Zutphen – Huidige Situatie

Zutphen – Nieuwe Situatie