Inspectie leefomgeving en transport gaat energielabels controleren

Op 25 juli viel er bij Vastgoed Belang (de brancheorganisatie van particuliere vastgoedeigenaren) een brief op de mat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met betrekking tot het definitief energielabel bij verhuur. Zoals mogelijk bekend kan de ILT een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen aan eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan de energielabel verplichting voldoen. In de brief kondigt de inspectie aan dat zij vanaf 1 augustus 2016 op de site van de ILT het formulier plaatst “Meldingen Ontbreken energielabel bij verhuur woning of utiliteitsgebouw”. Daarmee kunnen huurders melden dat hen geen afschrift van het geldige energielabel beschikbaar is gesteld.

De volledige brief vindt u hieronder:brief_ILT_definitief_energielabel_160725

Vastgoed Belang (de brancheorganisatie van particuliere vastgoedeigenaren) wil dat in 2020 80% van het bezit van haar leden een energielabel C of hoger heeft. Dat geldt voor kantoren, winkels, zorgcentra en woningen.