Bestuur

Het dagelijk bestuur van de VCOZ bestaat uit:

  • R.B.J. ten Hag namens ten Hag Groep, voorzitter – r.tenhag@tenhag.nl
  • B. Vegelin, penningmeester – louisemode@home.nl
  • P. Jolink, namens de VCOZ afgevaardigd in Binnenstadsmanagement Zutphen – info@jolinkbanket.nl
  • B. Engelen namens Engelen Onroerend Goed, contactpersoon als het gaat om p.r. – engel9@freeler.nl

Het dagelijks bestuur komt de 3e dinsdag van de maand bijeen.

Eens per kwartaal vindt een overleg plaats waarbij het gehele bestuur aanwezig is, dit bestuur bestaat naast het dagelijks bestuur uit:

  • H.A.J. Dullaert
  • M. Schriks, namens het Wijnhuisfonds
  • J. Klein, namens de TorenstadGroep
  • A. Menkveld

De VCOZ wordt secretarieel ondersteund door W. Wijgman (TorenstadGroep)

Verslagen VCOZ besprekingen 2016:

Verslag bespreking 17.5.2016

Verslag bespreking 16.2.2016

Verslag bespreking 19.1.2016