Maandelijks archief: december 2016

Verzoek om input voor expertmeeting horeca onderzoek gemeente Zutphen

Van Spronsen & Partners horeca-advies is in opdracht van de gemeente Zutphen bezig met de ontwikkeling van een visie op de horeca. De uitkomsten van het onderzoek zullen in 2017 worden vertaald in een nieuw horecabeleid. Dit onderzoek richt zich niet alleen op het centrum, maar ook op ontwikkelingsgebieden als Noorderhaven en de IJsselkade, de woonwijken en Warnsveld. Binnen dit traject worden diverse meetings georganiseerd, met horeca-ondernemers, bewoners en overige instanties/personen die met name belangen hebben in de binnenstad. De VCOZ is voor deze laatste groep uitgenodigd om deel te nemen aan een meeting over de relatie van de activiteiten van de genodigden met het belang van de horeca en naar de visie op de situatie nu en die van ‘morgen’.

Graag ontvangen wij uw input voor deze meeting via het contactformulier op onze site!

HORECA logo-final-HI

 

Nieuws vanuit Binnenstadsmanagement Zutphen

Logo BMZ

Binnenstadsborrel met inhoud:

Op dinsdag 10 januari vanaf 18:00 uur houdt ondernemend Zutphen uit de binnenstad de Nieuwjaarsborrel 2017 bij het Volkshuis. Naast dat we proosten op een succesvol 2017, wordt stilgestaan bij drie onderwerpen:

  • passantentellingen en de mogelijkheden voor uw bedrijf en straat;
  • nieuwe routes in de binnenstad;
  • de Hanzedagen 2017, een evenement met ruim 200.000 bezoekers in de regio.

Voor een broodje en een kop soep wordt gezorgd.

Leegstandsverordening:

Samen met de gemeente Zutphen is Binnenstadsmanagement de mogelijkheden aan het onderzoeken om met behulp van een leegstandsverordening leegstand in de binnenstad te lijf te gaan. Niet om meer regels te creëren, maar veel meer om het gesprek tussen pandeigenaar en gemeente tot stand te brengen. In dit gesprek zullen beide partijen moeten aangeven welke inspanningen ze hebben gedaan en gaan doen om het pand weer gevuld te krijgen. Dat kan door aanpassing van de bestemming, een andere huurprijs, de aanpassing van de pui en met hulp van een subsidie mogelijkheid etc.. Boetes en dergelijke zijn vooralsnog niet aan de orde. Het gaat nu om het gesprek met een verplichtend karakter.

BIZ-binnenstad:

Een BIZ (BedrijfsInvesteringsZone) is een instrument voor ondernemers en eigenaren om de kosten voor het verbeteren van de kwaliteit van in dit geval een winkelgebied om te slaan over alle gebruikers en/of eigenaren van het vastgoed. Op dit moment gebeurt dit door het heffen van reclamebelasting aan alleen huurders in de binnenstad van Zutphen. Echter, reclamebelasting zal (hoogst waarschijnlijk) verdwijnen door veranderende (landelijke) wetgeving. Een goed moment om aan de hand van een nieuw instrument ook pandeigenaren hierin te betrekken. Voor Zutphen wordt nu eerst onderzocht of dit instrument überhaupt een goed instrument is. Er moet ervaring worden opgedaan in zowel het vinden van draagvlak voor het fonds als ervaring in mogelijke uitgaven vanuit het fonds. Winkelcentrum Dreiumme heeft gevraagd te mogen fungeren als pilot. Deze wordt in 2017 gestart en daarna wordt beoordeeld of dit instrument ook ingezet kan worden in het centrum van Zutphen.