Maandelijks archief: augustus 2016

Meldt je aan voor de mini conferenties Cleantech Regio op 1, 5 en 6 september

Omgevingsagenda

Hoe versterken we het cleantech-karakter van onze regio? In welke plannen gaan overheid en bedrijfsleven investeren? De 7 gemeenten van de regio Stedendriehoek en de Strategische Board zoeken het antwoord op deze vragen voor de Omgevingsagenda Cleantech Regio Stedendriehoek. In 2015 heeft de regio koers bepaald en gekozen voor ‘cleantech’ als leidend thema. Afgelopen half jaar hebben de partijen, in samenwerking met de provincies Gelderland en Overijssel, hier een eerste voorlopige uitwerking aan gegeven en nu is het tijd voor de volgende stap. Om de Omgevingsagenda te voeden zoekt de Cleantech Regio idee├źn, suggesties en concrete plannen van bedrijven en bewoners die het cleantech-gehalte van onze regio kunnen versterken. Daarom organiseert de Cleantech Regio begin september een drietal mini-conferenties waar ondernemers en inwoners hun inbreng kunnen leveren:

  • donderdagavond 1 september in Zutphen
  • maandagavond 5 september in Apeldoorn
  • dinsdagavond 6 september in Deventer

De exacte locaties volgen nog. De avonden hebben hetzelfde programma tussen 19:00 – 21:30 uur. U bent als bedrijf of inwoner van de Cleantech Regio van harte welkom op een avond van uw keuze. Aanmelden kan via de site www.cleantechregio.nl

Tijdens de mini conferenties zijn er een 4-tal onderwerpen gekozen door gemeenten, board en provincies omdat zij veel cleantech-kansen en uitdagingen zien:

  • Cleantech Regio Development: businesscases rond energievoorziening en innovatieve cleantech producten en diensten;
  • Een schoon en duurzaam mobiliteitssysteem: denk aan elektrisch vervoer e.d. maar ook fietsen en vervoer over water;
  • Toekomstbestendige binnensteden en (dorps)kernen: denk aan hergebruik leegstaand vastgoed, klimaatadaptatie, nieuwe woon-werk-vormen;
  • Cleantech Icoon A1: cleantech projecten op, aan of langs de A1, die gerealiseerd kunnen worden of beter in het zicht komen als de snelweg de komende jaren wordt verbreed.

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om input te geven over 2 van de 4 onderwerpen tijdens de gespreksrondes.

Voor de omgevingsagenda klik hieronder:

Omgevingsagenda_RS-16-0402

Voor een projectsamenvatting en informatieposters over de omgevingsagenda klik hieronder:

Projectsamenvatting

Omgevingsagenda informatieposters

Uitnodiging themabijeenkomsten in het kader van de Week van de Rechtspraak

Week van de Rechtspraak banner

Vanaf maandag 5 september 2016 vieren alle rechtbanken en gerechtshoven in Nederland de Week van de Rechtspraak. Dit jaar staat de week in het teken van het thema ‘De rechter tussen staat en straat’. Door het hele land worden zogenaamde ‘publieksacademies’ georganiseerd waarmee de rechtspraak laat zien hoe rechters tot beslissingen komen en hoe het recht werkt.

De wereld van het recht kan soms lastig te begrijpen zijn, vol moeilijke woorden en ingewikkelde procedures. Tijdens de Week van de Rechtspraak wordt op een normale, begrijpelijke manier uitgelegd wat de Rechtspraak doet. Rechtbank Gelderland en gerechtshof Arnhem – Leeuwarden organiseren daarom samen twee themabijeenkomsten op dinsdagavond 6 september 2016: 1. Wat zijn mijn rechten als (ver)huurder? en 2. Ondernemers en misdaad.

Het persbericht en de uitnodigingen zijn hieronder te vinden.

Persbericht themabijeenkomsten

Uitnodiging themabijeenkomst wat zijn mijn rechten als verhuurder

Uitnodiging themabijeenkomst Ondernemers en misdaad

Inspectie leefomgeving en transport gaat energielabels controleren

Op 25 juli viel er bij Vastgoed Belang (de brancheorganisatie van particuliere vastgoedeigenaren) een brief op de mat van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met betrekking tot het definitief energielabel bij verhuur. Zoals mogelijk bekend kan de ILT een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen aan eigenaren die verkopen of verhuren en die niet aan de energielabel verplichting voldoen. In de brief kondigt de inspectie aan dat zij vanaf 1 augustus 2016 op de site van de ILT het formulier plaatst “Meldingen Ontbreken energielabel bij verhuur woning of utiliteitsgebouw”. Daarmee kunnen huurders melden dat hen geen afschrift van het geldige energielabel beschikbaar is gesteld.

De volledige brief vindt u hieronder:brief_ILT_definitief_energielabel_160725

Vastgoed Belang (de brancheorganisatie van particuliere vastgoedeigenaren) wil dat in 2020 80% van het bezit van haar leden een energielabel C of hoger heeft. Dat geldt voor kantoren, winkels, zorgcentra en woningen.