Maandelijks archief: september 2015

Van Rossum’s koffie wint Paltsprijs 2015

De VCOZ feliciteert Van Rossum’s Koffie met het winnen van de Paltsprijs 2015. De eigenaren Dagmar en Frans van Rossum ontvingen de prijs uit handen van de voorzitter van het Wijnhuisfonds, de heer Bonnes Venema. Het pand aan de Turfstraat 10 werd dusdanig verbouwd dat de vakjury de Paltsprijs, een aanmoediging voor cultuurhistorisch verantwoorde restauraties, aan hen heeft toegekend.

Tijdens de renovatie van het pand waarin voorheen een kunsthandel gevestigd was, ontdekten zij allerlei oude elementen, zoals een tegeltjeswand uit 1920. Bij de verbouwing is niet uitgegaan van de ideale inrichting, maar van wat het pand te bieden had.

paltsprijs

van rossum

Nieuws vanuit binnenstadsmanagement Zutphen

Het economisch belang van de binnenstad

Het belang van de binnenstad voor de lokale economie wordt vaak onderschat. Zo is iedereen het erover eens dat de binnenstad het imago van een stad sterk kan beïnvloeden, maar als het gaat om werkgelegenheid wordt vaak naar het bedrijventerrein gekeken. Ten onrechte, zo bleek deze week maar weer. De binnenstadsmanager, Remco Feith, was bij de opening van de Subway in de Turfstraat. Een pand van een van de leden van de VCOZ. Hier bleek maar weer eens dat de binnenstad van wezenlijk belang is, ook als het gaat om werkgelegenheid. Op 70 m2 wordt aan maar liefst 15 personen werk geboden. Een verhouding van vierkante meters en werkzame personen waar een gemiddeld bedrijventerrein nooit aan zal komen. Een grove rekensom, voor bedrijventerrein de Mars zou dit meer dan 20.000 mensen betekenen. Was dat maar waar…

opening subway

Keurmerk Veilig Ondernemen

De concurrentiepositie en de kwaliteit van de binnenstad en haar panden worden door meerdere factoren bepaald. Parkeertarieven, het aanbod van winkels, de aanpak van leegstand, de kwaliteit van de openbare ruimte enz.. Een wat onderbelicht onderwerp, maar wel belangrijk voor de stad, voor de omzet van de winkelier en voor de waarde van vastgoedbezitters: veiligheid. En dan veiligheid in de brede zin van het woord. Dus niet alleen criminaliteit of winkeldiefstal, maar ook de donkere plekken in de stad, vernielingen, fietsoverlast, graffiti, hondenpoep enz.. Binnenstadsmanagement gaat samen met het Binnenstadsplatform, de gemeente, de politie en de brandweer, de veiligheid van de binnenstad van Zutphen op niveau brengen. Dit door het verkrijgen van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Geen makkelijk te scoren Keurmerk, maar één waar je echt verbeteringen voor moet hebben doorgevoerd. Verbetervoorstellen kunnen worden gedaan aan de hand van een schouw door de binnenstad op 1 oktober, maar naar aanleiding van een enquête bij alle ondernemers in de binnenstad. Inmiddels hebben ruim 170 ondernemers deze enquête ingevuld! Het Keurmerk Veilig Ondernemen is overigens geen vrijblijvend iets . Bij het ondertekenen van de samenwerking op 6 oktober a.s., verplichten betrokken partijen zich om uitvoering te geven aan de verbeteringen. De resultaten van de enquête worden op de veiligheidsbijeenkomst van 6 oktober a.s. (vanaf 18:00 uur in de Burgerzaal) gepresenteerd. U als pandeigenaar bent bij deze van harte uitgenodigd!

graffiti