Maandelijks archief: mei 2015

Rivier in de stad

Samen met de provincie werkt de gemeente Zutphen aan Rivier in de Stad: een prachtig programma dat de verbinding legt tussen de binnenstad, de IJssel de de wijk De Hoven. Rivier in de stad omvat plannen voor de IJsselkade, de uiterwaarden, wegen en pleinen. Maar ook voor bijvoorbeeld de woonomgeving in De Hoven. Allemaal voor een betere beleving van onze stad en de rivier de IJssel.

herinrichting groenmarkt en marspoortstraat

ontwerp herinrichting Groenmarkt/Marspoortstraat

Meer informatie over Rivier in de Stad vindt u op:

www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouw_projecten/Rivier_in_de_Stad

 

 

Stadsdiagonaal

De stadsdiagonaal is het gebied vanaf de nieuwe Kostverlorentunnel naar de Martinetsingel. Hierin liggen Basseroord, een deel van de Nieuwstad, Overwelving en Pelikaanstraat. dit gebied wordt opnieuw ingericht met o.a. nieuwe bestrating en verlichting.

De nieuwe inrichting maakt de stad aantrekkelijker en zorgt voor een economische impuls. Met de Stadsdiagonaal ontstaat een mooi ‘fietslint’ van de nieuwe Kostverlorentunnel via de Oude Wand en de Bornhovestraat naar de Martinetsingel. Zo wordt ook de verbinding gelegd tussen het nieuwe woon- en werkgebied Noorderhaven en het oude stadscentrum. Autoverkeer is in het gebied van De Stadsdiagonaal dus zoveel mogelijk ‘te gast’.

Stadsdiagonaal

Meer informatie:

www.zutphen.nl/Inwoners/Wonen_en_verhuizen/Bouw_projecten/Stadsdiagonaal:4Saycv6ET7SlnI3M88z4mA

 

Werkzaamheden Binnenstad

Van april t/m augustus zijn er veel wegwerkzaamheden in de Binnenstad. Het verkeer kan hier overlast van hebben.

  • Afsluiting Marspoortstraat en Groenmarkt in mei en juni. Begin mei is de herinrichting echt van start gegaan. Na voorbereidende werkzaamheden aan kabels en leidingen is de aannemer nu aan de slag met de bestrating van de Marspoortstraat.
  • Afsluiting (deel) Stationsplein tot half augustus. Er zijn werkzaamheden aan het kruispunt Stationsplein/Oude IJsselbrug voor de aansluiting met de nieuwe Marstunnel. Na 22-5 gaat de reconstructie van het kruispunt van start. Half augustus zijn de werkzaamheden afgerond.
  • Afsluiting Basseroord vanaf juni. Basseroord wordt heringericht, daardoor is het plein (deels) afgesloten voor verkeer vanaf 8 juni.

Marstunnel

Impressie Marstunnel

Meer informatie:

www.zutphen.nl/Inwoners/Verkeer_parkeren/Werkzaamheden_Binnenstad

www.gelderland.wegwerkmeldingen.nl/?zoomTo=683727-6829769-703708-6816680